Delegats de curs

P3 Neus Romo – Jordi Aboy
P4 Oriol Pedemonte – Carla Colomer
P5 Nausica Solà – Martí Santacana
Primer Cristina López – José Manuel Novoa
Segon Sònia Isidro – Ramon Vilalta
Tercer Patricia Comín- Jaime Gomà
Quart Mª Luz Latorre – Julià Borruel
Cinquè Laura Vendrell – Jordi Rosell
Sisè Montse Camacho – Pere Domènech

 

Els delegats

El delegat de curs no és pròpiament membre de la Junta però, amb els membres de les Comissions, forma part de la Junta àmplia.

El nomenament serà fet per elecció entre els pares del curs, prèvia candidatura.

El càrrec durarà un any acadèmic com a mínim, prorrogable a més anys successius. Cessarà en el càrrec al no tenir ja fills en el curs, per incompatibilitat amb altres funcions assignades, per no presentar-se a reelecció, etc…

Per ser nomenat Delegat de curs, ha de portar com a mínim un any a l’Escola i conèixer el seu ideari i funcionament.

El Delegat de P3 d’Educació Infantil, donat que la majoria de pares d´aquest curs són nous a l’escola, serà proposat per la Junta.

Funcions dels delegats

1. Assistir a totes les reunions convocades per la Junta de l’AMPA

2. Col.laborar en les comissions de l’AMPA en l’elaboració i l’exercici de plans, actes, reunions, cursets…

3. Donar-se a conèixer i establir relació amb els pares del curs al qual pertanyen.

4. Aportar tots els elements necessaris per facilitar l’avinença que hi ha d’haver entre l’escola i els pares per fer l´educació del nen el més coherent possible.

5. Encarrilar els problemes que sorgeixin entre els pares del seu curs en relació al Centre, orientant, aclarint i informant sobre els dubtes i malentesos, sense intervenir en aquells estrictament personals i docents, fent d’enllaç entre els pares, l’Escola i la Junta de l’AMPA.

6. Adreçar els pares a l´escola en tots aquells dubtes d’ordre pedagògic o personal.

7. Col.laborar amb els professors encarregats de curs en la celebració de reunions de pares, preparació i desenvolupament i d’altres afers que necessitin el seu ajut.

8. Aportar el major nombre possible d’iniciatives per a millorar i impulsar les activitats de l’AMPA i de les comissions, especialment en el què es refereix a la formació familiar.

9. Coordinar aquelles trobades, no previstes, per informar d’un esdeveniment urgent.

10. Representar, davant les famílies del curs del qual són delegats, l’AMPA i la resta de pares en aquelles circumstàncies familiars que calgui.