L’AFA

QUÈ ÉS I PER A QUÈ SERVEIX L’AFA?

O aquelles preguntes que tothom es fa i no s’atreveix a preguntar…

 1. Què és l’AFA?
 2. Funcions que té
 3. Membres que la formen
 4. Activitats que organitza
 5. Assemblea. Per a què serveix?

 

1) Què és l’Afa?

El 1987 es funda l’Associació de pares d’alumnes de l’Escola de Ntra. Sra. de Lurdes. El 2021 es modifica el nom i passem a anomenar AFA Lurdes (Associació de Familiars d’Alumnes)

Tots els pares i mares d’alumnes de l’Escola formen part automàticament de l’AFA de l’Escola.

2) Funcions

L’Afa té varies funcions, entre les quals destaquem:

 • Representar tots els pares de l’Escola fent de pont entre famílies i Escola.
 • Col.laborar amb l’Escola en la seva funció educadora, en la formació dels nostres fills, tant en activitats educatives del Centre com en activitats complementàries seguint l’ideari de l’Escola.
 • Promoure la representació i participació dels pares en el Consell Escolar.
 • Promoure i fomentar la participació de la comunitat escolar.

3) Membres que la formen

L’Afa està formada per tots els pares i mares de l’Escola i per un òrgan de govern, anomenat Junta de l’Afa, que els representa.

Aquest òrgan de govern s’escull a l’Assemblea i està està format per:

 • Càrrecs electes (caselles de color lila, blau i taronja)
 • Delegats de curs (caselles de color verd)
 • Comissions (caselles de color vermell)

organigrama-page-001

La Junta es reuneix 4 vegades a l’any per a coordinar totes les activitats i comissions que organitza l’AFA, valorar l’evolució d’aquestes, programar nous objectius, analitzar noves necessitats i demandes que van sorgint dins la vida escolar i per a preparar l’Assemblea.

4) Activitats que organitza

L’AFA organitza les activitats extraescolars que s’ofereixen als nens de l’Escola i que es fan fora de l’horari escolar.

Aquestes són:

 • Dansa (a partir de P5)
 • Esports: Piscina (a partir de P3)
 • Bàsquet (a partir de 2n)
 • Preiniciació a l’Esport (P4)
 • Iniciació a l’Esport (P5 i 1er)
 • Futbol (a partir de 2n)
 • Escacs (a partir de 2n)
 • Tennis taula alumnes (a partir 2n)
 • Bàsquet de pares
 • Bàsquet de mares
 • Tennis taula pares

I també organitza altres activitats lúdico-educatives com:

 • Colònies d’estiu (de 3r, 4t, 5è i 6è)
 • Butlletí: revista informativa sobre la vida de la comunitat escolar
 • Web
 • Excursions de famílies per fomentar la coneixença
 • Formació de pares mitjançant conferències i grups de reflexió
 • Reutilització de llibres i material escolar
 • Curset i concurs de pessebres al Nadal
 • Casals d’estiu
 • Solidària
 • Comunicació

Les activitats que actualment està organitzant l’AFA es porten fent durant anys gràcies a que hi ha pares que les han proposat i han ajudat a fer-les possible. I amb els anys s’han anat millorant, algunes han desaparegut i altres s’han incorporat.

Aquestes activitats es poden proposar o suggerir amb una nota a la bústia, un mail, parlant amb el delegat de la teva classe, anant a l’Assemblea, parlant amb algú de la Junta, etc.

5) Què és l’Assemblea de l’AFA?

És l’òrgan suprem i sobirà on es prenen les decisions sobre les gestions a fer i sobre les activitats a organitzar.

Tots els pares hi poden participar i hi tenen veu i vot.

L’Assemblea es convoca sempre dins el primer trimestre de cada curs escolar.

A l’assamblea es presenta la feina feta per la Junta durant el curs anterior i el programa d’activitats previst pel nou curs. Així com l’estat de comptes i el pressupost econòmic.

Durant l’Assemblea es voten els delegats de cada curs, que es van presentar voluntàriament a la reunió d’inici de curs (recordeu la carta i la butlleta que tots heu rebut).

S’escullen els membres de la Junta (president, vicepresident, secretari, tresorer i vocals) i es presenten els coordinadors de cada una de les comissions d’activitats organitzades per l’AFA.

Per a presentar-se als càrrecs electes, cal omplir la butlleta que tots rebem a casa abans de l’Assemblea.

Cal tenir en compte que tots els pares i mares que formen part de la Junta actuen de forma voluntària i totalment gratuïta, dedicant moltes hores de feina i d’il·lusió a un projecte educatiu que estem convençuts que ajudarà al creixement personal, intel·lectual i espiritual dels nostres fills.

Tots hi sou convidats a col.laborar-hi.