Reutilització de llibres

Reutilització

Objectiu:

Gestionar tot el fons de llibres escolars amb dos finalitats:

 1. Econòmica: Ajudar en l’estalvi econòmic de les famílies.
 2. Pedagògica:
  • Fomentar valors com la solidaritat, el compartir, l’austeritat i l’ús racional dels recursos.
  • Educar en la responsabilitat i la cura dels béns comuns.
  • Crear a tota l’escola una consciència ecològica sostenible, seguint els principis de la Carta de la Terra.

Funcions:

 • Programació dels llibres que passaran a formar part del “Fons de Reutilització”, juntament amb la persona designada per l’escola.
 • Compra de llibres.
 • Coordinar a final de curs els recompte i recol·lecció dels llibres que pertanyen al Fons de Reutilització.
 • Revisió de l’estat dels llibres a reutilitzar.
 • Arranjament dels llibres malmesos.
 • En cas de que es convoqués la subvenció de la Generalitat de Catalunya, preparació de la documentació: Projecte, Memòria, Justificants.

A qui va dirigida:

Els llibres que formen part del Fons de Reutilització són els corresponents als cursos compresos entre primer i sisè.

Amb més detall:

Per tal de millorar i alleugerir l’adquisició dels  llibres de text que no estan inclosos en el Programa de Reutilització, s’ha arribat a un acord amb la llibreria Maite Libros (Via Augusta, 64), qui a partir d’ara ens els subministrarà encarregant-los prèviament.

Algunes normes bàsiques de funcionament són:

 • Les famílies són les responsables dels llibres del “Fons de Reutilització”, pel que se n’han de fer càrrec esborrant text, i si n’és el cas, folrant el llibre.
 • El nen/a ha de tractar bé el llibre.
 • Els pares han d’estar alerta i revisar l’ús adequat dels llibres i el seu estat a final de curs.

Qui forma la comissió:

La comissió la formen 3 membres de l’equip directiu i docent i 4 representants dels pares i mares.

Mail de contacte: llibres@escolalurdes.cat

Memòria Reutilització llibres 2018-2019